Başvuru Süreci

Şeker-İş Mesleki Yeterlilik Merkezi belgelendirme başvurusu durumunda, belgelendirme programına göre belgelendirme prosesi ile ilgili genel bilgiler verir. Bu genel bilgiler; belgelendirme şartları ve kapsamı, değerlendirme prosesi açıklaması, başvuru sahibinin hakları, belgelendirilen personelin sorumlulukları ve ücreti ile ilgili olabilecek diğer hususları içerir. Belge kullanım sözleşmesi formunda adayın ve kuruluşun yükümlülükleri belirtilmiş, belgelendirme kapsamı ve şartlarına yer verilmiştir. Ayrıca hizmet ücret tarifesi formunda kapsamdaki ulusal yeterlilikler için fiyatlandırmaların yapıldığı görülmüştür. Bilgiler web sitesi üzerinden ilan edilmiştir.

BELGELENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ (PDF)Sayaç: 394